16 juni

Musik på Gränsö slott året 2022

Föreningen Musik på Gränsö slott arrangerar varje år sex till sju konserter omkring Gränsös egen konsertflygel i festvåningen på slottet. Föreningen har ett 100-tal medlemmar och konserterna är mycket uppskattade. I pausen bjuds vin eller alternativa drycker och snacks och gästerna passar på att pausmingla. Här är årsprogrammet 2019.

Slottskonserterna arrangeras av föreningen sedan mer än tio år och har ekonomiskt kulturstöd av Västerviks kommun, Tjustbygdens Sparbank samt Kammarmusikförbundet/Statens Kulturråd.

 

Programplan år 2022    

 

Söndagen den 20 februari: Wirénkvartetten. Klassisk stråkkvartett.

Söndagen den 20 mars: Duo B!zart. Fyrhändigt på piano.

Söndagen den 10 april: Sextett ur Camerata Nordica. I samband 

därmed även årsmöte.

Söndagen den 19 juni: Parkkonsert med Gunnebo musikkår.

 

Vid en konsert med Camerata Nordica och Colin Scobie söndagen 

den 13 februari i Magasinet är Musik på Gränsö, liksom Västerviks 

Orkesterförening, medarrangörer. 

 

Höstens konsertdatum blir den 18 september, den 16 oktober och 

den 20 november. Vi återkommer när programmet är fastställt. 

 

Entrébiljetter 

Medlem 150 kr. 

Ej medlem 180 kr. 

Studerande 100 kr. 

Ungdom under 18 år fri entré. 

Medlemsavgift 150 kr per år. 

Vi önskar samtliga medlemmar, gamla som nya, varmt välkomna

 

Medlemsavgift

150 kr/år

 

Vi tillämpar rörliga priser.