Slottsherren

I Slottsherren sitter du på hotellet och konfererar

Styrelsesittning med plats upp till 18 personer. Modern möteslokal med all teknik du behöver.