Konferensförfrågan

Skicka oss din förfrågan så tar vi omgående kontakt med dig.

Ange önskade dagar och gärna antal personer samt om ni har några särskilda önskemål.

Du kan också tala direkt med vår konferensansvarige Marie-Louise Lindahl.
Tel: 0490-824 31,
Epost direkt: ml@granso.se

Marie-Louise hjälper dig, svarar på alla frågor och är din kontakt från förfrågan ända fram till genomförandet av ditt möte.